Posted in Giới thiệu

Dự án việt hóa Persona 4

Kĩ thuật: [DC]

Dịch: Hoursea

Advertisements